کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
مديريت رفتارسازماني دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
مدیریت مالی2 دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
ریاضیات پایه و مقدمات آمار2 دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
روش تحقیق در مدیریت دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
حسابداری صنعتی1 دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
تحقیق در عملیات1 دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
پول وارزوبانكداري دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اصول حسابداري3 دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اصول حسابداری2 دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اصول حسابداری1 دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
آماروكاربردآن درمديريت(قسمت اول) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)