کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
مدیریت اسلامی و الگوهای آن دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
زبان تخصصی 4 (رشته مديريت)(این کتاب خریداری نشود) دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
زبان تخصصی 3(این کتاب خریداری نشود) دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و روشها دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها(این کتاب خریداری نشود) دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
بازاریابی و مدیریت بازار دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
احکام تجارت از ديدگاه اسلام دست دوم 0 مدیریت بازرگانی