کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
نظام روابط کار در سازمان روابط صنعتی(راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
مدیریت اسلامی و الگوهای آن (راهنما) دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
مدیریت استراتژیک (راهنما) دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه (راهنما) دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
سیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری(راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
زبان تخصصی3 (راهنما) دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
زبان تخصصی 4 (رشته مديريت) (راهنما) دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و روشها (راهنما) دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
بازرگانی بین الملل (راهنما) دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
بازاریابی و مدیریت بازار (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
بازاریابی و مدیریت بازار (راهنما) دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
بازاریابی بین المللی (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
آماروکاربردآن در مدیریت(قسمت دوم) (راهنما) دست دوم 0 مدیریت بازرگانی
آماروکاربردآن در مدیریت(قسمت دوم) (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی