کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
مهارتهای تصمیم گیری وحل مساله نو 0 مدیریت دولتی
مديريت منابع انسانی دست دوم 0 مدیریت دولتی
مديريت تطبیقی دست دوم 0 مدیریت دولتی
مدیریت توسعه دست دوم 0 مدیریت دولتی
مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی ویراست چهارم دست دوم 0 مدیریت دولتی
مباحث ویژه در مدیریت دولتی(این کتاب خریداری نشود) دست دوم 0 مدیریت دولتی
کسب و کار ازدیدگاه اسلام دست دوم 0 مدیریت دولتی
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها دست دوم 0 مدیریت دولتی
روانشناسی سازمانی نو 0 مدیریت دولتی
جامعه شناسی سازمان ها (رويكرد جامعه شناختي به سازمان و مديريت) نو 0 مدیریت دولتی
جامعه شناسی سازمان ها (رويكرد جامعه شناختي به سازمان و مديريت) دست دوم 0 مدیریت دولتی
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دست دوم 0 مدیریت دولتی
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت دست دوم 0 مدیریت دولتی
تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها دست دوم 0 مدیریت دولتی
تاریخ عقاید سیاسی دست دوم 0 مدیریت دولتی
اداره امور سازمان های محلی دست دوم 0 مدیریت دولتی