کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
مديريت منابع انسانی (راهنما) نو 0 مدیریت دولتی
مديريت منابع انسانی (راهنما) دست دوم 0 مدیریت دولتی
مديريت تطبیقی(راهنما) نو 0 مدیریت دولتی
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (راهنما) نو 0 مدیریت دولتی
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها (راهنما) دست دوم 0 مدیریت دولتی