کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی نو 0 حقوق
مسئولیت مدنی،ضمان قهری دست دوم 0 حقوق
قواعد فقه(بخش مدنی) دست دوم 0 حقوق
عقودمعین .متاجر.اجاره وکالت دست دوم 0 حقوق
سازمان های بین المللی دست دوم 0 حقوق
حقوق محیط زیست بین الملل جلد اول نو 0 حقوق
حقوق مالی و مالیه عمومی دست دوم 0 حقوق
حقوق دریایی برپایه قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی نو 0 حقوق
حقوق خانواده در ترجمه لعمه:نکاح طلاق ایلاء لعان دست دوم 0 حقوق
حقوق جزای عمومی 2 دست دوم 0 حقوق
حقوق جزای عمومی 1 دست دوم 0 حقوق
حقوق تجارت: كليات، معاملات تجاري، تجار و سازماتدهي فعاليت- دست دوم 0 حقوق
حقوق تجارت (برات، سفته،قبض انبار ،اسناد در وجه حامل و چك) دست دوم 0 حقوق
حقوق تجارت ، شركتهاي تجاري جلد 1 دست دوم 0 حقوق
حقوق بین الملل خصوصی1 دست دوم 0 حقوق
حقوق بشرازدیدگاه اسلام و دیگرمکاتب نو 0 حقوق
حقوق اموال و مالکیت نو 0 حقوق
حقوق اساسی2 نو 0 حقوق
حقوق اساسی2 دست دوم 0 حقوق
حقوق اساسی 1 دست دوم 0 حقوق
حقوق اساسی (3) نو 0 حقوق
جرم شناسی دست دوم 0 حقوق
تحریرالروضه فی الشرح المعه 2 دست دوم 0 حقوق
بنیاداستدلال در حقوق اسلامی(ویراست دوم) دست دوم 0 حقوق
اصول عملیه یا ادله فقاهتی دست دوم 1 حقوق
ادله اثبات دعوا دست دوم 0 حقوق
آیین دادرسی مدنی 1 دست دوم 0 حقوق
آیین دادرسی کیفری جلد1 دست دوم 0 حقوق