کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
بودجه ریزی عملیاتی(در نظريه وعمل)(این کتاب خریداری نشود) دست دوم 0 مدیریت (دولتی+بازرگانی)
بودجه ریزی در ایران (مسائل وچالشها)(این کتاب خریداری نشود) دست دوم 0 مدیریت (دولتی+بازرگانی)