کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
زبان تخصصی2(رشته مديريت) (راهنما) دست دوم 0 مدیریت (دولتی+بازرگانی)
زبان تخصصی 1مدیریت (راهنما) نو 0 مدیریت (دولتی+بازرگانی)
حقوق بازرگاني (راهنما) نو 0 مدیریت (دولتی+بازرگانی)
آماروکاربردآن درمدیریت(قسمت اول) (راهنما) نو 0 مدیریت (دولتی+بازرگانی)
آماروکاربردآن درمدیریت (قسمت اول) (راهنما) دست دوم 0 مدیریت (دولتی+بازرگانی)