کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
ورزش برای کودکان و نونهالان دست دوم 0 علوم تربیتی
مقدمات راهنمایی و مشاوره دست دوم 0 علوم تربیتی
مقدمات تکنولوژی آموزشی دست دوم 0 علوم تربیتی
مدیریت مراکزپیش دبستانی ودبستانی دست دوم 0 علوم تربیتی
مبانی آموزش مطالعات اجتماعی نو 0 علوم تربیتی
مبانی آموزش مطالعات اجتماعی دست دوم 0 علوم تربیتی
قصه گویی و نمایش خلاق دست دوم 0 علوم تربیتی
زبان آموزی دست دوم 0 علوم تربیتی
روشهای تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی دست دوم 0 علوم تربیتی
روشهای ارزشیابی آموزشی دست دوم 0 علوم تربیتی
روش تدریس زبان فارسی(دردوره دبستان) دست دوم 0 علوم تربیتی
روانشناسی در نهج البلاغه نو 0 علوم تربیتی
روابط انسانی در سازمان های آموزشی دست دوم 0 علوم تربیتی
رسانه های یاددهی-یادگیری،شناسایی،انتخاب تولید و کاربرد دست دوم 0 علوم تربیتی
راهنمایی شغلی و تحصیلی دست دوم 0 علوم تربیتی
دوره مختصر منطق صوری نو 0 علوم تربیتی
درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی2(اهداف تربیت از دیدگاه اسلام) نو 0 علوم تربیتی
درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی2(اهداف تربیت از دیدگاه اسلام) دست دوم 0 علوم تربیتی
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران دست دوم 0 علوم تربیتی
برنامه ریزی آموزش فنی-حرفه ای دست دوم 0 علوم تربیتی
اصول و برنامه ریزی درسی دست دوم 0 علوم تربیتی
اصول مدیریت آموزشی دست دوم 0 علوم تربیتی
اصول بهداشت و کمک های اولیه دست دوم 0 علوم تربیتی
ادبیات کودکان (تجدید نظر شده) نو 0 علوم تربیتی
اخلاق اسلامی دست دوم 0 علوم تربیتی
آموزش هنر دست دوم 0 علوم تربیتی
آموزش و پرورش تطبیقی دست دوم 0 علوم تربیتی
آموزش بزرگسالان دست دوم 0 علوم تربیتی
آشنایی با کتابخانه-شیوه صحیح استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی دست دوم 0 علوم تربیتی
آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی(این کتاب خریداری نشود) دست دوم 0 علوم تربیتی