کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
فراگردتاتنظیم کنترل بودجه دست دوم 0 حسابداری
زبان تخصصی حسابداری 1 دست دوم 0 حسابداری
حسابرسی2 دست دوم 0 حسابداری
حسابداری صنعتی3 - جلد اول دست دوم 0 حسابداری
حسابداری صنعتی 2 دست دوم 0 حسابداری
حسابداری پیشرفته 1 دست دوم 0 حسابداری