کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
فارسی عمومی دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
زبان انگليسي عمومي دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
دانش خانواده و جمعیت (ويراست دوم) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
حقوق اداری دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تفسیرموضوعی قرآن کریم دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تربیت بدنی عمومی1 دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامي دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
اندیشه اسلامی 2 دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)