دانشجوی عزیز ، میتوانید کتاب ( مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی) را بمدت 24 ساعت رزرو کنید

مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی
نام کتاب : مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی
مؤلف : حسین نواده توپچی
مترجم :
سال انتشار : 1395
انتشارات : خرسندی
نوع کتاب : نو
تعداد موجود : 0
قیمت :
توضیحات :

به دلیل کمبود موجودی کتاب، امکان رزرو برای شما وجود ندارد و جهت رزرو کتاب باید با چاپ دمیا تماس بگیرید
امکان رزرو کتاب تا اطلاع ثانوی وجود ندارد