دانشجوی عزیز ، میتوانید کتاب ( مبانی آموزش مطالعات اجتماعی) را بمدت 24 ساعت رزرو کنید

نام کتاب : مبانی آموزش مطالعات اجتماعی
مؤلف : حسین زارع - نسیم سعید
مترجم :
سال انتشار : 4
انتشارات : پیام نور
نوع کتاب : نو
تعداد موجود : 0
قیمت :
توضیحات :

به دلیل کمبود موجودی کتاب، امکان رزرو برای شما وجود ندارد و جهت رزرو کتاب باید با چاپ دمیا تماس بگیرید
امکان رزرو کتاب تا اطلاع ثانوی وجود ندارد