دانشجوی عزیز ، میتوانید کتاب ( مبانی برنامه ریزی آموزشی) را بمدت 24 ساعت رزرو کنید

نام کتاب : مبانی برنامه ریزی آموزشی
مؤلف : دکتری یحیی فیوضات
مترجم :
سال انتشار :
انتشارات :
نوع کتاب : نو
تعداد موجود : 0
قیمت :
توضیحات :

به دلیل کمبود موجودی کتاب، امکان رزرو برای شما وجود ندارد و جهت رزرو کتاب باید با چاپ دمیا تماس بگیرید
امکان رزرو کتاب تا اطلاع ثانوی وجود ندارد